Raad van Bestuur

Uit de algemene vergadering zijn een aantal mensen verkozen die de eindverantwoordelijheid dragen over het jeugdhuis. De raad van beheer neemt enkele administratieve en bouwkundige zaken waar voor het jeugdhuis: ze sluiten de verzekeringen af, ze volgen de bouwwerken op, ... Daarnaast staan zij het dagelijks bestuur van het jeugdhuis, met raad en daad bij.

Emiel Decuyper

Voorzitter

Viktor Noppe

Penningmeester & Boekhouding

Bauke Chaerle

Secretaris & Opvolging DB

Jonas Polin

Projecten & Opvolging DCF

Alfons Vanbesien

Brouwer

Karel Vandenbroucke

Investeringen

Willem Dumon

Investeringen